Odwołanie dla https://api.dnb.com.pl/scoring/Service.svc/restService/v1/GetScoreValue

Adres URL: https://api.dnb.com.pl/scoring/Service.svc/restService/v1/GetScoreValue

Metoda HTTP: POST

Kierunek komunikatu Format Treść
Żądanie Xml Przykład,Schemat
Żądanie Json Przykład
Odpowiedź Xml Przykład,Schemat
Odpowiedź Json Przykład

Oto przykład treści XML żądania:

<ServiceRequest xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/ScoringAPI">
 <args>
  <string xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">Zawartość ciągu</string>
  <string xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">Zawartość ciągu</string>
 </args>
 <nip>Zawartość ciągu</nip>
 <regon>Zawartość ciągu</regon>
</ServiceRequest>

Oto przykład treści JSON żądania:

{
	"args":["Zawartość ciągu"],
	"nip":"Zawartość ciągu",
	"regon":"Zawartość ciągu"
}

Oto przykład treści XML odpowiedzi:

<_x0020_ xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/ScoringAPI">
 <duns>Zawartość ciągu</duns>
 <note>Zawartość ciągu</note>
 <rating>Zawartość ciągu</rating>
 <score>Zawartość ciągu</score>
 <sic>
  <code xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/ScoringAPI.Model.Dicts">Zawartość ciągu</code>
  <desc xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/ScoringAPI.Model.Dicts">Zawartość ciągu</desc>
 </sic>
</_x0020_>

Oto przykład treści JSON odpowiedzi:

{
	"duns":"Zawartość ciągu",
	"note":"Zawartość ciągu",
	"rating":"Zawartość ciągu",
	"score":"Zawartość ciągu",
	"sic":{
		"code":"Zawartość ciągu",
		"desc":"Zawartość ciągu"
	}
}

Oto schemat XML żądania:

<xs:schema xmlns:tns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/ScoringAPI" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/ScoringAPI" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <xs:import namespace="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" />
 <xs:complexType name="ServiceRequest">
  <xs:sequence>
   <xs:element minOccurs="0" name="args" nillable="true" xmlns:q1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" type="q1:ArrayOfstring" />
   <xs:element minOccurs="0" name="nip" nillable="true" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" name="regon" nillable="true" type="xs:string" />
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:element name="ServiceRequest" nillable="true" type="tns:ServiceRequest" />
</xs:schema>

Dodatkowe schematy XML żądania:

<xs:schema xmlns:tns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/" attributeFormDefault="qualified" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <xs:element name="anyType" nillable="true" type="xs:anyType" />
 <xs:element name="anyURI" nillable="true" type="xs:anyURI" />
 <xs:element name="base64Binary" nillable="true" type="xs:base64Binary" />
 <xs:element name="boolean" nillable="true" type="xs:boolean" />
 <xs:element name="byte" nillable="true" type="xs:byte" />
 <xs:element name="dateTime" nillable="true" type="xs:dateTime" />
 <xs:element name="decimal" nillable="true" type="xs:decimal" />
 <xs:element name="double" nillable="true" type="xs:double" />
 <xs:element name="float" nillable="true" type="xs:float" />
 <xs:element name="int" nillable="true" type="xs:int" />
 <xs:element name="long" nillable="true" type="xs:long" />
 <xs:element name="QName" nillable="true" type="xs:QName" />
 <xs:element name="short" nillable="true" type="xs:short" />
 <xs:element name="string" nillable="true" type="xs:string" />
 <xs:element name="unsignedByte" nillable="true" type="xs:unsignedByte" />
 <xs:element name="unsignedInt" nillable="true" type="xs:unsignedInt" />
 <xs:element name="unsignedLong" nillable="true" type="xs:unsignedLong" />
 <xs:element name="unsignedShort" nillable="true" type="xs:unsignedShort" />
 <xs:element name="char" nillable="true" type="tns:char" />
 <xs:simpleType name="char">
  <xs:restriction base="xs:int" />
 </xs:simpleType>
 <xs:element name="duration" nillable="true" type="tns:duration" />
 <xs:simpleType name="duration">
  <xs:restriction base="xs:duration">
   <xs:pattern value="\-?P(\d*D)?(T(\d*H)?(\d*M)?(\d*(\.\d*)?S)?)?" />
   <xs:minInclusive value="-P10675199DT2H48M5.4775808S" />
   <xs:maxInclusive value="P10675199DT2H48M5.4775807S" />
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
 <xs:element name="guid" nillable="true" type="tns:guid" />
 <xs:simpleType name="guid">
  <xs:restriction base="xs:string">
   <xs:pattern value="[\da-fA-F]{8}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{12}" />
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
 <xs:attribute name="FactoryType" type="xs:QName" />
 <xs:attribute name="Id" type="xs:ID" />
 <xs:attribute name="Ref" type="xs:IDREF" />
</xs:schema>

<xs:schema xmlns:tns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <xs:complexType name="ArrayOfstring">
  <xs:sequence>
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="string" nillable="true" type="xs:string" />
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:element name="ArrayOfstring" nillable="true" type="tns:ArrayOfstring" />
</xs:schema>

<tns:schema targetNamespace="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <tns:element name="schema">
  <tns:complexType />
 </tns:element>
</tns:schema>

Oto schemat XML odpowiedzi:

<xs:schema xmlns:tns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/ScoringAPI" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/ScoringAPI" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <xs:import namespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/ScoringAPI.Model.Dicts" />
 <xs:complexType name="_x0020_">
  <xs:sequence>
   <xs:element minOccurs="0" name="duns" nillable="true" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" name="note" nillable="true" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" name="rating" nillable="true" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" name="score" nillable="true" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" name="sic" nillable="true" xmlns:q1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/ScoringAPI.Model.Dicts" type="q1:IndsCode" />
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:element name="_x0020_" nillable="true" type="tns:_x0020_" />
</xs:schema>

Dodatkowe schematy XML odpowiedzi:

<xs:schema xmlns:tns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/" attributeFormDefault="qualified" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <xs:element name="anyType" nillable="true" type="xs:anyType" />
 <xs:element name="anyURI" nillable="true" type="xs:anyURI" />
 <xs:element name="base64Binary" nillable="true" type="xs:base64Binary" />
 <xs:element name="boolean" nillable="true" type="xs:boolean" />
 <xs:element name="byte" nillable="true" type="xs:byte" />
 <xs:element name="dateTime" nillable="true" type="xs:dateTime" />
 <xs:element name="decimal" nillable="true" type="xs:decimal" />
 <xs:element name="double" nillable="true" type="xs:double" />
 <xs:element name="float" nillable="true" type="xs:float" />
 <xs:element name="int" nillable="true" type="xs:int" />
 <xs:element name="long" nillable="true" type="xs:long" />
 <xs:element name="QName" nillable="true" type="xs:QName" />
 <xs:element name="short" nillable="true" type="xs:short" />
 <xs:element name="string" nillable="true" type="xs:string" />
 <xs:element name="unsignedByte" nillable="true" type="xs:unsignedByte" />
 <xs:element name="unsignedInt" nillable="true" type="xs:unsignedInt" />
 <xs:element name="unsignedLong" nillable="true" type="xs:unsignedLong" />
 <xs:element name="unsignedShort" nillable="true" type="xs:unsignedShort" />
 <xs:element name="char" nillable="true" type="tns:char" />
 <xs:simpleType name="char">
  <xs:restriction base="xs:int" />
 </xs:simpleType>
 <xs:element name="duration" nillable="true" type="tns:duration" />
 <xs:simpleType name="duration">
  <xs:restriction base="xs:duration">
   <xs:pattern value="\-?P(\d*D)?(T(\d*H)?(\d*M)?(\d*(\.\d*)?S)?)?" />
   <xs:minInclusive value="-P10675199DT2H48M5.4775808S" />
   <xs:maxInclusive value="P10675199DT2H48M5.4775807S" />
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
 <xs:element name="guid" nillable="true" type="tns:guid" />
 <xs:simpleType name="guid">
  <xs:restriction base="xs:string">
   <xs:pattern value="[\da-fA-F]{8}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{12}" />
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
 <xs:attribute name="FactoryType" type="xs:QName" />
 <xs:attribute name="Id" type="xs:ID" />
 <xs:attribute name="Ref" type="xs:IDREF" />
</xs:schema>

<xs:schema xmlns:tns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/ScoringAPI.Model.Dicts" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/ScoringAPI.Model.Dicts" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <xs:complexType name="IndsCode">
  <xs:sequence>
   <xs:element minOccurs="0" name="code" nillable="true" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" name="desc" nillable="true" type="xs:string" />
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:element name="IndsCode" nillable="true" type="tns:IndsCode" />
</xs:schema>

<tns:schema targetNamespace="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <tns:element name="schema">
  <tns:complexType />
 </tns:element>
</tns:schema>