Service Usługa


Utworzono usługę.

Aby ją przetestować, należy utworzyć klienta i użyć go do wywołania tej usługi. Można to zrobić, korzystając z narzędzia svcutil.exe w wierszu polecenia z następującą składnią:


svcutil.exe https://api.dnb.com.pl/scoring/Service.svc?wsdl

Dostęp do opisu usługi można także uzyskać jak do pojedynczego pliku:

https://api.dnb.com.pl/scoring/Service.svc?singleWsdl

Spowoduje to wygenerowanie pliku konfiguracji i pliku kodu zawierającego klasę klienta. Dodaj oba pliki do aplikacji klienta i użyj wygenerowanej klasy klienta do wywołania usługi. Na przykład:

C#


class Test
{
  static void Main()
  {
    ServiceClient client = new ServiceClient();

    // Użyj zmiennej „client” do wywoływania operacji dla usługi.

    // Zawsze zamykaj klienta.
    client.Close();
  }
}

Visual Basic


Class Test
  Shared Sub Main()
    Dim client As ServiceClient = New ServiceClient()
    ' Użyj zmiennej „client” do wywoływania operacji dla usługi.

    ' Zawsze zamykaj klienta.
    client.Close()
  End Sub
End Class